tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Powstanie świata
Nowe religie

ANIMIZM I SZAMANIZM

Wstęp

Najdawniejszą formą wierzeń w Azji Południowo-Wschodniej był animizm. Prawdopodobnie ważną rolę w życiu duchowym ludności odgrywały praktyki szamańskie. W okresie historycznym mieszkańcy Wietnamu ulegli wpływom religii sąsiednich ludów.

Szamanizm

Niewiele wiadomo o życiu duchowym najdawniejszych mieszkańców Wietnamu. Badania zabytków kultury dongsońskiej pozwoliły jedynie na sformułowanie hipotez odnośnie ich wierzeń. Niezwykle cenne źródło historyczne oraz klucz do poznania religijności i zwyczajów południowoazjatyckich ludów w epoce brązu stanowią brązowe bębny. Na ich korpusach często utrwalano postacie oraz sceny interpretowane przez dzisiejszych badaczy jako wizerunki czarowników przedstawionych podczas odprawiania obrzędów. Szamanizm w rozbudowanej postaci przetrwał do dziś w kulturze ludów koczowniczych Azji Północnej i Środkowej - być może stamtąd przeniknął niegdyś na Półwysep Indochiński.
Szaman pełnił funkcje łącznika pomiędzy światem żywych i umarłych. Kiedy społeczności zagrażało niebezpieczeństwo, mogła za pośrednictwem czarownika poprosić duchy przodków o pomoc. Niektórzy badacze dowodzą, że bębny symbolizowały mikrokosmos, a gwiazda umieszczana na ich wierzchu odpowiadała Gwieździe Polarnej, którą uważano za centrum wszechświata. Tak właśnie tłumaczą rolę instrumentów współcześni szamani z Azji Środkowej. Twierdza oni, że bębnienie przeistacza ich w kosmiczną oś i umożliwia wkroczenie w transie do królestwa bóstw niebiańskich.
Na bębnach dongsońskich często rzedstawiano barki wypełnione ludźmi odzianymi w szaty z piór. Badacze interpretują te sceny jako wędrówkę dusz zmarłych udających się do królestwa śmierci. Zapewne wierzono, że takimi statkami podróżują również przemienieni w ptaki szamani, aby odnaleźć lekarstwo na chorobę lub poznać przyszłość. Zwrócono też uwagę na fakt, że obecnie szamanizm jest najbardziej rozpowszechniony tam, gdzie znale¬iska archeologiczne świadczą o najsilniejszych wpływach kultury Dong Sonu.
Artykuł opracowano na podstawie Wielkiej Historii Świata Educational Oxford, Poznań, 2005, t. V s. 284-285

Powrót do: WietnamStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl