tajemnicebogow@wp.pl


NAGARDŹUNA

Nagardżuna (II w.), mnich i filozof hinduski, który odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu się poglądów mahajanistycznych i buddyzmu na Półwyspie Indyjskim, czyniąc z nich odrębny i kompletny system światopoglądowy.

Swoje dzieło filozoficzno-teologiczne Madhjamika-sutra (madhjamika) oparł na nauce Buddy o odrzuceniu dwu krańcowości: przesadnej ascezy i wygodnego życia w świecie. Starał się natomiast zachować równowagę między krańcową afirmacją a krańcową negacją zjawisk realnego świata. Celem jego działalności było odrodzenie czystej myśli buddyjskiej.

Nagurdżana jest także znany jako twórca logiki i jeden z twórców teorii transcendentnej pustki. Wg niej pustka jest następstwem zniszczenia w indywidualnej świadomości fałszywych doktryn, pojęć, kategorii, w tej liczbie również buddyjskich. Realizacja tego efektu możliwa jest jedynie wtedy, kiedy praktykowanie jogi prowadzi do ukazania jedności Buddy i świata, nirwany i samsary.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: ChinyStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl