tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Wierzenia Indonezji
Nowe religie

RELIGIE PIERWOTNE

Cechą bogatego świata wierzeń na wyspach indonezyjskich jest przetrwanie w niektórych rejonach pierwotnych form religii, które w ciągu tysięcy lat uległy bardzo niewielkim przemianom. Obecnie wyznawane są one przez ludy niepiśmienne. Rozpowszechniona jest wśród nich wiara w istotę najwyższą, którą nazywają różnymi imionami, wskazującymi na jej funkcje i przymioty. Lud Badui (na Jawie) nazywa siebie Anak-Anak Hyang (Dzieci Boże). W okręgu Sikka na Floresie zabronione jest wymawianie imienia boga, a w okręgu Toradża można je wypowiadać jedynie w języku tajemnym.
Niektóre plemiona (np. Dajakowie, Ngadżu i Niasowie) dzielą świat na trzy stery: niebieską - zamieszkiwaną przez bóstwa i duchy, środkową - będącą królestwem ludzi, oraz podziemną. Ustanowionego przez najwyższego boga porządku pilnuje kapłan, który spełnia czynności magiczne i jest jednocześnie czarownikiem oraz wieszczem. Dajakowie Ngadżu uważają, że człowiek ma kilka dusz. Jedna z nich ożywia jego ciało. Zmarli chowani są zazwyczaj w pobliżu domu rodzinnego. Niektóre ludy wierzą, że dusza zmarłego pozostaje przez trzy dni w domu, zanim krewni zabiorą ją do nieba. Na Borneo i Celebesie polowano na głowy ludzkie, co łączyło się ze składaniem bóstwom ofiar z ludzi. W rejonach, gdzie wpływ wierzeń indyjskich i islamu był najsłabszy, jak np. u Dajaków i wschodniej grupy Toradża, do dziś jest powszechny szamanizm. Przypuszczalnie został on wprowadzony do religii Azji Południowo-Wschodniej przez kulturę dongsońską. Wskazywać mogą na to rytuały pochówkowe wspomnianych grup, a także przedstawiane przez nie na tkaninach statki zmarłych, które wieloma szczegółami przypominają wyobrażenia na dongsońskich bębnach. Niektórzy badacze uważają te instrumenty za dowód na istnienie w epoce brązu kultu słońca w takiej postaci, w jakiej występuje on w religii Dajaków i u wschodniej grupy Toradża.
Źródło: Wielka Historia Świata Educational Oxford, Poznań, 2005, t. VI, s. 301-302

Powrót do: IndonezjaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl