tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Religie pierwotne
Nowe religie

WIERZENIA INDONEZJI

Wstęp

Idee religijne docierające z Indii niemal całkowicie wyparły z indonezyjskich wysp kult przodków i animizm, jednak ślady dawnych wierzeń są jeszcze obecne w życiu duchowym mieszkańców Borneo, Sumatry i Jawy, gdyż przejmując nadprzyrodzone aspekty hinduizmu (liczne bóstwa, stworzenia mityczne, duchy zamieszkujące świat przyrody) oraz rytuały związane z buddyzmem tantrycznym, przetwarzali je i nadawali im nowe treści.
Istotę religii epoki brązu najlepiej można poznać na przykładzie Bali, wyspy szczególnie bogatej w pozostałości z tego okresu oraz w zabytki kultury megalitycznej. Hinduistyczne świątynie na tym obszarze są w formie bliżej spokrewnione z megalitycznymi obiektami sakralnymi niż ze swoimi indyjskimi prototypami.

Sanktuaria

Centralnym punktem religijnej czci jest w Indiach posąg bóstwa, podczas gdy w sanktuariach balijskich są nimi kamienne trony (padmasany) wzniesione dla boga Surji, który - wezwany przez kapłanów - zstępuje, żeby zasiąść na swym miejscu. Podobny zwyczaj spotykamy dzisiaj na wyspie Nias, na zachód od Sumatry, gdzie przodkowie mieszkańców wsi schodzą, żeby zająć miejsce na przygotowanych dla nich kamicnnvch ławach lub tronach.
Podczas gdy w Indiach i na zhinduizowanej Jawie sanktuaria są mieszkaniami bogów, to świątynia na Bali ma otwarte, otoczone murami pomieszczenie i jest rozumiana jako święty obszar. Megality wzniesione dla duchów przodków i starych bogów przyrody były pierwowzorami ołtarzy, jakie jeszcze do dzisiaj stawia się na wyspie na świątynnych dziedzińcach. Obecnie są one poświęcone Surji (wedyjskiemu bogowi uosabiającemu Słońce, utożsamianemu z Siwą), Gunung Agungowi (bóstwu najwyższej i najświętszej z gór na wyspie) oraz innym bóstwom.
W starożytnej Polinezji, a na mniejszą skalą również na zachodniej Jawie i na Sumatrze, święte miejsca często przyjmowały formę piramid - kamiennych układów stołowych, na których górnym tarasie ustawiano pionowe bloki skalne. Niektórzy badacze dopatrują się w tych konstrukcjach pokrewieństwa z budowlami egipskimi, mezopotamskim zigguratem i hinduistycznymi świątyniami Jawy. Na Bali jest wiele takich piramid. Symbolizowały one - podobnie jak wierzchołki świątyń z licznymi kondygnacjami dachów - świętą górę Meru.
Źródło: Wielka Historia Świata Educational Oxford, Poznań, 2005, t. VI, s. 299-301

Powrót do: IndonezjaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl