tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Kult bogów Elamu

PANTEON BOGÓW ELAMICKICH

Bogowie Charakterystyka
Narundi bogini zwycięstwa.
Pinenkir bogini-matka. Czcona była głównie w Suzie od III tysiąclecia p.n.e. Występowała też pod imionami Kirisza i Parti. Imię je oznacza Wielka Bogini.
Humban władca nieba, najwazniejsze bóstwo elamickiego panteonu. Był małżonkiem Pinenkir, później czcono go jako męża Kiririszy, głownie w Suzie.
Inszuszinak "Pan Suzy". Potężny król wszystkich bogów. Był także bogiem świata zmarłych, gdzie pomagała mu bogini Isznikarab. Razem z bogiem słońca Nahhunte Inszuszinak był opiekunem prawa.
Szazi bóg rzek elamickich. Podczas rozpraw sądowych do Szaziego zwracano się jako do sędziego rozstrzygającego przydziały wody.
Nusku bóg ognia czczony m.in. w Al-Untasz-Napiriszy. Cella w jego świątyni nie miała dachu, a pośrodku wznosił się olbrzymi ołtarz, na którym prawdopodobnie płonął ogień.
Szimut bóg, noszący przydomek "bóg Elamitów". Jego małżonką była Manzat, siostra bogini-matki.
Napirisza (Anszanu) bóg światła podziemnego i słodkich wód, przedstawiany jako mężczyzna siedzący na tronie ze zwiniętego węża. Trzymał w dłoniach wazę, z któej wylewała się woda. Był też symbolem sił chtonicznych.
Esznum bóg zdrowia.
Hadad bóg burzy, deszczu i urodzaju.
Jam bóg morza, potwór siejący śmierć, który uosabiał groźny żywioł wody.
Jarich bóg księżyca
Jaw prawdopodobnie odpowiednik hebrajskiego Jahwe.
Koszar (Kuszar) dobrotliwy bóg, rzemiślnik i wynalazca.
Mot bóg śmierci, suszy i mocy niszczycielskich. Był zawziętym wrogiem Baala.
Reszef bóg zarazy i ognia.
Szahar bóg porannej jutrzenki.
Szalim bóg gwiazdy wieczornej, brat Szahara.
Szamasz bóg słońca, przedstawiany jako pochodnia bogów.
Szamin boskie uosobienie nieba.
Tabelę zaprojektowano w oparciu o Wielką Historię Świata Educational Oxford, Poznań, 2005, t. II s. 238-241

Powrót do: ElamStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl