tajemnicebogow@wp.pl


DAKOWIE I DACJA

Dakowie to ludność należąca do plemion trackich, zamieszkująca w starożytności tereny położone na północ od dolnego biegu Dunaju (obecna Rumunia). Zajmowali się rolnictwem i hodowlą, a także hutnictwem metali: złota, srebra i żelaza oraz handlem z koloniami greckimi i krajami cesarstwa rzymskiego.

Przez krótki czas posiadali własną organizację państwową, Dację. Ok. 60 p.n.e. zjednoczeni przez Burebista, ponownie przez Decebala (87-106), utworzyli silną organizację państwową. Po podbiciu przez cesarza Trajana Dacja stała się prowincją rzymską.

Dacja, w starożytności nazwa prowincji rzymskiej powstałej w 106 po pokonaniu przez cesarza Trajana króla Daków Decebala w wojnie toczonej w latach 101-106. W 271 Rzymianie opuścili Dację w związku z najazdami Alemanów i Gotów. W 382 w części Dacji osiedlili się Wizygoci jako sprzymierzeńcy Rzymu. Główne miasta: Sarmisegethusa i Apulum (obecnie Alba Iulia).

Współcześnie Dacja zajmuje znaczną część terytorium Rumunii.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: DakowieStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl