tajemnicebogow@wp.pl


WADŻRAJANA

Wadżrajana (z sanskrytu - Diamentowy Wóz), trzecia obok hinajany i mahajany tradycja buddyjska, zwana też tantrajaną (tantra). Stanowi mieszaninę religii, filozofii, magii, astrologii, alchemii, jogi itp. Głosi, że prawdziwą, niezrodzoną i nieśmiertelną naturę Umysłu, stanowiącego źródło wszystkiego, co istnieje (zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej), tworzy symbolizowana przez diament (wadżra) jedność świetlistości i pustki (śunjata).

Zadaniem adepta wadżrajany jest rozpoznanie owej pierwotnej pustki w każdej rzeczy. Przezwycięża się tak dualizm podmiot - przedmiot oraz władzę ego, będącą przyczyną fałszu i cierpienia. Wadżrajana propaguje tzw. sadhanę - drogę szybkiego wyzwolenia poprzez praktyki tantryczne, obejmujące m.in. pokłony, wizualizacje bóstw (zwłaszcza różnych postaci Buddy), medytacje przy użyciu mandali, recytowanie mantr, wykonywanie symbolicznych gestów zwanych mudrami, a także in. ćwiczenia, często o charakterze rytualno-orgiastycznym.

Mają one ułatwiać "zanurzenie się" w świat zjawiskowy i doświadczenie fundamentalnej tożsamości umysłu i wszechświata, a w konsekwencji przemianę negatywnych energii własnych (pożądanie, nienawiść, duma, chciwość itp., ucieleśniane w tradycji przez demony) w siły oświeconej mądrości. Ciało, mowa i umysł wyznawcy stają się wówczas Ciałem, Mową i Umysłem Buddy.

Praktyki tantryczne (Mahamudra, Maha-Ati, Dzogczen i in.) odbywane są pod okiem nauczyciela (guru, lama). Specyficznym dla wadżrajany typem mistrza jest mahasiddha - człowiek posiadający nadnaturalne zdolności, np. czytania w myślach, uzdrawiania, ingerowania w kształt karmy (za takich tradycja uważa m.in. Nagardżunę, Milarepę, Tilopę, Naropę, Drugpę Kynleya). Początki literatury wadżrajany sięgają IV w., jej kanon dzieli się na cztery grupy, dwie traktują o rytuale, dwie o praktykach jogi. Wadżrajana zakorzeniła się w sposób szczególny w buddyzmie tybetańskim.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: Chiny



Stronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl