tajemnicebogow@wp.pl


HINAJANA (THERAWADA)

Hinajana (Therawada) to kierunek buddyzmu rozwijający się początkowo na terenie Indii obok hinduizmu, na przełomie VI i V w. p.n.e. Jego założenia stanowią treść pierwotnego buddyzmu, czyli nauki głoszonej przez Buddę. Począwszy od II soboru w Wajśali (ok. 376 p.n.e), gdy zaczęły wyraźnie wydzielać się szkoły buddyjskie, wyodrębnił się jako samodzielny kierunek.

Swoim zasięgiem objął takie kraje, jak: Sri Lankę, Birmę, Syjam, Kambodżę, Laos i Wietnam. W ramach Hinajany rozwinęły się następujące szkoły: Theravada (Indie, IV w. p.n.e. od II Soboru, posługiwała się mieszanym sanskrytem). Mahasanghika. Puggalavada (Indie, III w. p.n.e.). Sarvastvada, której kodyfikatorami byli Wasubandhu i Sautrantika. Od I w. p.n.e. jako samodzielna szkoła wyodrębniła się Mahajana, a w II w. n.e. Tantrajana.

Hinajana propaguje Ograniczoną Drogę Wyzwolenia, czyli soteriologiczną arhantę istoty doskonałej, którą może stać się każdy w łańcuchu wcieleń, postępując zgodnie z nauką Buddy. Celem jest osiągnięcie nirwany - przerwanie łańcucha narodzin środkami samodyscypliny i oświecenia.
Hinajana posiada księgi kanoniczne i bogatą literaturę religijną pisaną początkowo w mieszanym sanskrycie, a następnie w języku pali (palijski kanon). Ważnym czynnikiem w rozwoju religii i doskonaleniu wewnętrznym wyznawców w doktrynie Hinajany są zakony.
Wyznawców Hinajany podobnie jak innych buddystów obowiązuje pięć nakazów zachowania:
  1. nie wyrządzaj krzywdy istotom żywym,
  2. nie bierz tego, czego ci nie ofiarowano,
  3. nie cudzołóż,
  4. nie kłam,
  5. nie spożywaj napojów odurzających.

Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: ChinyStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl