tajemnicebogow@wp.pl


Zobacz również:

Informacje wstępne
Przed Islamem
Panteon Poudnia
Magia i wróżby
Religia Poudnia
Mahomet
Islam

ARABSKI PANTEON BOGÓW

Bogowie Charakterystyka
Al-Lat jedno z najstarszych bóstw semickich. Dla Arabów była ona boginią słońca, któej świątynie znajdowały się w dolinie Wadżdż koło At-Ta'ifu. Jej symbolem był biały kamień ozdobiony klejnotami, obok którego znajdowała się pieczara Ghabghab, gdzie wierni skłądali ofiary z drogocennych kamieni.
Al-Uzza jej imię oznacza Wszechmocna. Była boginią planety Wenus, znaną także w królestwie Nabatejczyków oraz w jemeńskim państwie Kataban. Czczono ją w Mekce pod postacią drewninej gołębicy, ale główne jej sanktuarium znajdowało się w miejscowości Nachla. Rósł tam poświęcony Al-Uzzie święty gaj. Obok gaju znajdowała się wyrocznia. Przekazy wskazuą, że Al-Uzzie składano ofiary z ludzi - jako jedynemu bóstwu staroarabskiemu.
Hubal główne bóstwo panteonu mekkańskiego, czczone w formie posążka o ludzkim kształcie, wykonanego z czerwonego karreolu. Kurajszyci, plemię Mahomet, dorobili mu ze złota utrąconą na wojnie prawą rękę. Obok jego świątyni znajdowała się wyrocznia, gdzie wróżono za pomocą jedenastu strzał oznaczonych napisami, które wskazywały odpowiedź. Według tradycji, z wyroczni tej korzystał dziadek proroka Mahometa. Obok Hubala ważną rolę odgrywały boginie uważane za córki lub żony Hubala, wymieniane w Koranie jako Al-Lat, Manat i Al-Uzza.
Jaghus był prawdopodobnie bogiem słońca, czczonym pod postacią lwa. Szczególnym kultem obdarzały go plemiona Murad i Mazhidż.
Ja'Uk jego imię oznacza Ostrzegający. Czczony pod postacią posążka konia, w świątyni zbudowanej w oazie Chajwan.
Manat opiekunka losu i przeznaczenia. Pani podziemnego świata chroniąca spokój umarłych. Jej świątynia znajdowała się w miejscowości Kudajd, między Mekką, a Medyną - tam czczona była w postaci czarnej skały. Ofiara z włosów, jaką jej składano, była prawdopodobnie ostatnim etapem pielgrzymki do jej sanktuarium lub do Czarnego Kamienia w Mekce.
Wadd jego imię znaczy Miłość. Bóstwo jemeńskie, którego świątynia znajdowała się także w Arabii Środkowej, w miejscowości Dumat al-Dżandal. Tam przedstawiał go posążek w kształcie ogromnego człowieka z mieczem, lancą, łukiem i kołczanem strzał. Składano mu ofiary z mleka.
Tabelę zaprojektowano w oparciu o Wielką Historię ŚwiataEducational Oxford, Poznań, 2005, t. IV s. 79-80

Powrót do: ArabiaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl